top of page

מוצרי רוקחות מהטבע

מוצרי רוקחות מרפאים ומטפלים מצמחי-בר הידועים בסגולותיהם לרפא ולטפל. המוצרים מועשרים בתשריות צמחים שגודלו, לוקטו והוכנו באהבה ובמהדורה בוטיקית עונתית.
מוצרי רוקחות מרפאים ומטפלים מצמחי-בר הידועים בסגולותיהם לרפא ולטפל. המוצרים מועשרים בתשריות צמחים שגודלו, לוקטו והוכנו באהבה ובמהדורה בוטיקית עונתית.
bottom of page